Privacyverklaring Fa. Van Hulzen vof

Fa. Van Hulzen vof respecteert de privacy van bezoekers van onze winkel en van deze website en zorgt ervoor dat we de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk behandelen. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Onze contactgegevens vind je hier.

 

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Fa. Van Hulzen vof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het opnemen van contact met jou, indien je hierom verzoekt;

 • het bezorgen / installeren van apparaten op het door jou gewenste adres;

 • het uitvoeren van reparaties / oplossen van storingen op het gewenste adres;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website;

 • het verbeteren en evalueren van deze website en onze diensten.

Fa. Van Hulzen vof gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Eventueel bedrijfsnaam en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

 • Naam van de contactpersoon;

 • Geslacht van de contactpersoon;

 • Factuuradres / bezorgadres;

 • E-mailadres van de contactpersoon (bij contact via e-mail);

 • Telefoonnummer van de contactpersoon (bij contact via telefoon);

 • Betaalgegevens;

 • Aankoophistorie;

 • IP-adres (via cookies, zie info hieronder).

Als je bij ons iets hebt gekocht of we hebben bij jou service verleend, zoals voor een installatie of reparatie, dan heb je een overeenkomst met ons gesloten. Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat we die overeenkomst met daarin jouw gegevens zeven jaar bewaren. Daarna verwijderen wij je gegevens, tenzij er in de jaren daarna een nieuwe overeenkomst is ontstaan. Naast bovengenoemde gegevens staan in de overeenkomst ook het order- of factuurnummer, gegevens over het product en typenummer en informatie over de actie, zoals een aankoop, bezorging, installatie, storing of klacht.

 

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op jouw apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

 • functionele cookies: deze gebruiken we om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;

 • analytische cookies: deze kunnen we gebruiken om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;

 • overige cookies: deze worden gebruikt om het in de toekomst eventueel mogelijk te maken om je aan te melden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en om externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) te kunnen insluiten.

Analytics en overige cookies worden alleen op jouw apparaat opgeslagen wanneer je hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: deze website werkt niet optimaal wanneer je niet instemt met het gebruik van cookies.


Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld een website van een leverancier. Fa. Van Hulzen vof kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees eerst de privacyverklaring van deze websites voordat je ervan gebruikmaakt.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen die te maken hebben met inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens of het intrekken van de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens kun je contact opnemen met Fa. Van Hulzen vof.

 

Tenslotte

Fa. Van Hulzen vof zal jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of dit op grond van de wet noodzakelijk is. We zullen jouw gegevens niet verkopen, zoals aan partijen die daar een commercieel belang bij hebben. We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Fa. Van Hulzen vof behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen we op deze website publiceren. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 is Fa. Van Hulzen vof verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Mocht je een klacht hebben over de bescherming van jouw privacy, dan heb je het recht om dat te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.